İzmir Firmalarında Temiz Üretim Zamanı

     2012 yılında İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) işbirliğiyle hazırlanarak ilk adımları atılan “İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Stratejisi”, meyvelerini vermeye başladı. İZKA ve TTGV işbirliğiyle yürütülen ortak program ile temiz üretime yönelik pilot projelerde izleme sürecine geçildi. Farklı sektörlerden 4 firmada gerçekleştirilen uygulamalar, finansal ve teknik olarak desteklendi.

E4haber-- İzmir’de eko-verimlilik (temiz üretim) yaklaşımının yaygınlaştırılması için İZKA ve TTGV güçlerini birleştirdi. İzmir Eko-verimlilik Programı'na katılan firmalarda geliştirilen uygulamaların tamamlanmasının ardından, pilot projelerin izleme sürecine de geçildi.

TTGV uzmanlarının yanı sıra danışmanlık ve mühendislik firmaları ile akademisyenlerin de katkılarıyla firma yetkilileri tarafından yaklaşık 6 ay süren uygulama çalışmaları kapsamınd, proses optimizasyonu, süreç yeniliği ve teknoloji değişikliği gibi faaliyetler gerçekleştirildi. 4 firmada gerçekleştirilen pilot projelerle, hammadde tasarrufu, su geri kazanımı, atıkların azaltılması ve enerji verimliliği gibi konularda toplam 12 eko-verimlilik uygulaması hayata geçirildi. Pilot projeler arasında Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen uygulamalar da yer alıyor.

Programda yer alan firmalara İZKA’nın hibe ve TTGV’nin geri ödemeli desteğinden faydalanma imkanı sağlandı.

Uygulanan pilot eko-verimlilik (temiz üretim) projelerinin izleme süreçlerinin sonunda aşağıdaki kazanımların elde edilmesi bekleniyor:

​ Hammadde tasarrufu (100 ton/yıl)

​ Atık azaltımı (100 ton/yıl)

​ Su tasarrufu (63.000 m3/yıl)

​ Atıksu azaltımı (19.000 m3/yıl)

​ Enerji tasarrufu (7,8 milyonkWh/yıl)

​ Buhar tasarrufu (5.000 ton/yıl)

​ Kimyasal tasarrufu (80.500 kg/yıl)

Programa katılan firmalar:

​ BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.,

​ Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş.,

​ Sentaş Tarım Ürünleri İhracat San. ve Tic. A.Ş.,

​ Tamtad Konservecilik San. ve Tic. A.Ş.

İzleme sürecinin ardından programın tamamlanmasıyla birlikte, uygulanan pilot projelerin, İzmir’deki diğer işletmelere de model oluşturması ve eko-verimlilik alanındaki deneyimlerinin ülkemizdeki diğer sanayi kuruluşları ile paylaşılması sağlanacak.

 

Kaynak: http://www.e4haber.com/