TAMTAD Konservecilik’ten Eko-verimlilik atağı

           İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliğinde yürütülen İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı kapsamında TAMTAD Konservecilik San. ve Tic. A.Ş.’de 6 farklı ekoverimlilik uygulaması hayata geçirildi.

 

E4haber-- Eko-verimlilik, diğer bir ifadeyle temiz üretim; “bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması” olarak tanımlanıyor. İZKA eko-verimlilik uygulamalarını sürdürülebilir üretimin temel bir aracı olarak görüyor.

İzmir’de eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarının yaygınlaştırılması için İZKA ve TTGV güçlerini birleştirmişti. Yürütülen İzmir Eko-verimlilik Programı çerçevesinde gerçekleştirilen pilot projeler ile İzmir’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren 4 firmada hammadde tasarrufu, su tasarrufu, atıkların azaltılması ve enerji verimliliği konularında toplam 12 uygulama hayata geçirildi. Program ile teknik ve finansal açıdan desteklenen firmaların diğer işletmeler için örnek olabilecek başarı hikayelerine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Pilot proje uygulamalarının temmuz ve ağustos aylarında tamamlandığı program kapsamında izleme ve değerlendirme süreçleri devam ediyor. İzleme ziyaretleri İZKA ve TTGV yetkilileri ile birlikte İzmir üniversiteleri ve kurumlarından özel olarak seçilmiş izleme uzmanları ile çevre konusunda yetkin danışmanlık firmaları temsilcilerinden oluşan bir ekip tarafından yararlanıcı firma yetkilileri ile birlikte gerçekleştiriliyor.

UYGULAMALARIN TOPLAM GERİ ÖDEME SÜRESİNİN YAKLAŞIK 1 YIL OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

TAMTAD Konservecilik Firmasında yapılan izleme ziyaretinde, firma temsilcisi Deniz Yuvgun üretim tesislerinde gerçekleştirilen 6 eko-verimlilik uygulamasıyla su, kimyasal ve enerji tasarrufuna odaklanıldığını ve tüm eko-verimlilik uygulamalarının sonucunda yılda 19.650 m3 su, 63.000 kg kimyasal ve 167.150 kWh enerji tasarrufu sağlanacağını belirtti. Bu kazanımlara ek olarak ürün kalitesinde ve standardizasyon konusunda da iyileşmeler sağlanacağını belirten Yuvgun, “yatırım bedeli 135.000 TL civarı olan eko-verimlilik uygulamalarımız kendini bir yıl içinde geri ödeyecek” dedi.

GIDA SEKTÖRÜNE ÖRNEK OLACAK

TTGV temsilcisi Dr. Emrah Alkaya, Program kapsamında teknik ve finansal olarak desteklenen TAMTAD Konservecilik firmasında yapılan uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda motivasyonun oldukça yüksek olduğunu ifade etti. Uygulamaların firmanın çevresel performansını artırdığını ve aynı zamanda maliyetlerin azaltılmasıyla rekabet avantajı da sağlandığının altını çizdi. Alkaya, “uygulamalarımızdan bir tanesi ile, daha önce arıtma tesisine deşarj edilen turşu salamura sularının pastörize edilerek yeniden kullanılması Türkiye’de bir ilk uygulamadır. Bu bakımdan uygulamanın turşu sektörüne örnek olabilecek seviyede olduğunu söylemek mümkündür” ifadesini kullandı.

GÜNEŞ ENERJİSİ, ÜRETİMDE SÜREÇLERİNDE SUYUN ISITILMASI İÇİN KULLANILIYOR

Firmadaki örnek uygulamalardan bir tanesi de, güneş enerjisinin üretim süreçlerinde suyun ısıtılması amacıyla kullanılması. İZKA Genel Sekreteri Murat Yılmazçoban konuyla ilgili olarak, “Güneş enerjisi ile su ısıtma Türkiye’de oldukça yaygın. Ancak, endüstrideki kullanımının bilinirliğinin ve örnek uygulamaların az oluşu nedeniyle, maalesef firmalarımızda bir elin parmağını geçmeyecek kadar uygulama bulunmaktadır. TAMTAD’taki bu örnek uygulamanın sadece gıda sektörüne değil, tüm üretim alanlarına yayılması bölgemizde enerji verimliliği açısından çok büyük etki yaratacaktır. ” şeklinde konuştu.

İZMİR EKOVERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI HAKKINDA:

İzmir’de temiz üretim faaliyetlerinin ilk adımları İZKA, TTGV ve EBSO işbirliğinde “İzmir Eko-verimlilik Stratejisi’yle atıldı. Faaliyetler İZKA ve TTGV’nin eko-verimlilik pilot uygulamaların oluşmasını teşvik ettikleri bir destek programı ile genişletildi. Destek programı kapsamında yapılan eko-verimlilik etüt çalışmaları sayesinde temiz üretimin sağlanması için yapılması gerekli üretim iyileştirmeleri tespit edildi ve pilot uygulamalar İZKA ve TTGV desteğinden faydalandırıldı.

 

Kaynak: http://www.e4haber.com/