Konserve ihracatçısı kuraklık ve ambalaj maliyeti kıskacında

İZMİR - Kuraklığın tırmandırdığı fiyatlarla geçtiğimiz sezonu sıkıntıyla kapatan konserve ihracatsısı, bu yıl; bir yandan yağışların istenilen seviyede olmaması, diğer yandan da metal ve cam fiyatlarındaki artışla ambalaj fiyatlarının yükselmesiyle zorlanacak. Ege Bölgesi Sanayi Odası AB Tarım ve Tarıma Dayalı Gıda Sanayi Komitesi Başkanı ve Tamtad Konservecilik'in genel müdürü olan Kürşad Yuvgun, geçen yılın en büyük sorunun kuraklık yüzünden sıkıntılı bir yıl olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl yaşanan sıkıntıların başında sulamanın geldiğini anlatan Yuvgun: "Sulama eksikliği nedeniyle ürün veriminde negatif gelişmeler oldu. Buna bağlı olarak tarımsal ürünlerin fiyatlarında ciddi bir tırmanış meydana geldi. Yani hem pahalı hem de sınırlı miktarda bir üretim yaptık" diye konuştu. Yuvgun Orta Anadolu'dan Doğu'ya kadar olan bölgelerde yağış olduğunu da söyleyerek, Ege'nin yeterli yağış alamadığına da dikkat çekti. Yuvgun, "Bütün bunlar yeraltı suları ve sulama açısından bulunduğumuz yıl da sorunların büyüyeceğini gösteriyor. Bu da konserve ve işlenmiş meyve-sebze sektöründe fiyatlara yükseliş biçiminde yansıyabilir" dedi. Konserve sektöründe tarımsal girdilerdeki maliyet artışlarının yanında ambalaj maliyetlerindeki artışlara da dikkat çeken Yuvgun, "Dünyada metal fiyatları çok hızlı yükseliyor. Bu yükseliş metal ambalaj fiyatlarını da arttırıyor. Enerji maliyetlerindeki artışlar da cam ambalajlarda ciddi bir maliyet artışını doğuruyor" şeklinde konuştu. Sözleşmeli tarım mercek altına alınmalı Bütün bu gelişmeler ışığında yurtdışındaki müşterileriyle alivre bağlantı yapan firmaların da işinin zor olduğunu söyleyen Yuvgun, şöyle devam etti: "Bazı riskleri ortadan kaldırmak ya teknik olarak mümkün değildir ya da ekonomik değildir. Böyle durumlarda devreye sigorta enstrümanı girer. Ancak ne yazık ki tarım sigortasından yeterince yararlanılamıyor. Zira tarımsal alanda sigorta ettirebileceğiniz riskler son derece sınırlı olup mevcut risklerin büyük bir çoğunluğu için satın alabileceğiniz bir sigorta poliçesi ne yazık ki ülkemizde uygulamada yer almamaktadır. Dolayısı ile gerek sözleşmeli tarım modeli gerekse tarım sigortasının büyüteç altına alınması lazım. İhtiyaçları karşılamayan mevzuat ihtiyaçlara cevap verebilecek hale getirilmeli."